DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
UBND Quận 9 TP.HCM

(84-28) - 897 30 56   q9@tphcm.gov.vn

UBND QUẬN 9 Cổng dịch vụ công trực tuyến

Địa chỉ: 2/304 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Điện thoại: (84-28) - 897 30 56

Email: q9@tphcm.gov.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Bộ phận tiếp nhận

(84-28) - 897 30 56