QUY TRÌNH THỰC HIỆN

I.ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

1.Truy cập Cổng Dịch vụ công:

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến – UBND Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: https://dichvucong-quan9.hochiminhcity.gov.vn, chọn vào nút  trên  màn hình trang chủ để đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ trên Cổng.

2.Điền thông tin

    Nhập các trường thông tin yêu cầu tại màn hình đăng ký tài khoản, lưu ý các trường 

    có đánh dấu "*" bắt buộc phải nhập

Hình 1: Nhập thông tin đăng ký tài khoản

3.Xác thực tài khoản:

Sau khi điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi phản hồi thông báo yêu cầu xác thực việc đăng ký qua hai hệ thống SMS và Email (yêu cầu số điện thoại và email đăng ký phải chính xác).

 

Hình 2: Thông báo xác thực tài khoản qua SMS

 

 

Hình 3: Yêu cầu xác thực tài khoản qua Email

 

Lưu ý: Người dân nhập vào mã kích hoạt được gửi qua SMS và Email để kích hoạt tài khoản đăng ký trên Cổng

Hình 4: Màn hình kích hoạt tài khoản đăng ký

4.Đăng nhập hệ thống:

      Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, tiến hành đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công UBND Quận 9 để sử dụng các dịch vụ trên Cổng.

Hình 5: Màn hình đăng nhập hệ thống 

 

II.QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

         Chức năng Quản lý thông tin tài khoản hỗ trợ tùy chỉnh cập nhật, thay đổi các thông tin cá nhân đã đăng ký trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quận 9.

         Tại các màn hình giao diện của Cổng, nhấn chọn vào phần họ tên của mình để truy cập vào chức năng Quản lý thông tin tài khoản:

Hình 6: Truy cập chức năng Quản lý thông tin tài khoản

Màn hình Quản lý thông tin tài khoản cho phép quản lý các chức năng chính sau:

1. Quản lý Thông tin cơ bản

 Chức năng cho phép  thay đổi các trường thông tin cơ bản, bao gồm:

Hình 7: Màn hình quản lý thông tin cơ bản

2.Thay đổi mật khẩu

         Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống, tiến hành nhập mật khẩu hiện tại và xác nhận mật khẩu mới để thực hiện thay đổi

Hình 8: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập